Összes látogató:  5 744 516  fő
Mai látogató: 1768  fő

Nyomtatható változat

 ADVENTI ÉS SZILVESZTERI TÖBBNAPOS UTAK

ELŐFOGLALÁS AKCIÓ - 15% KEDVEZMÉNY!

 5000 Ft/fő összeggel foglalhat!

SPECIÁLIS BEFIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK 2018.  évi  TÖBBNAPOS ADVENTI ÉS SZILVESZTERI PROGRAMOK  2018. JÚNIUS 30-IG 5000 Ft/fő FOGLALÓVAL TÖRTÉNŐ FOGLALÁSA ESETÉN

 

Megrendelő a KEN-EDI Travel Bt  által közölt részvételi díjból a jelentkezéskor 5000 Ft/fő összegű foglalót fizet, azzal, hogy a foglaló Ptk-ban meghatározott fogalmával tisztában van, és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Megrendelő kötelezi magát, hogy az így befizetett összeget legkésőbb  2018. szeptember 30-ig a teljes részvételi díj minimum 40% -áig kiegészíti, és akkor ez az összeg előlegnek minősül, azzal, hogy a mind a foglaló mind a vételár előleg teljes összege a részvételi díj részét képezi. A Megrendelő tudomásul veszi azt, hogy az előleg kiegészítés tárgyában Ken-Edi Travel Bt külön értesítést nem küld.

Amennyiben az előleg kiegészítés 2018. szeptember 30-ig nem történik meg, a megrendelés törlődik és  Megrendelő a befizetett foglaló visszafizetésére nem tarthat igényt. Előlegkiegészítés hiánya miatt történő fogalás törlődésével kapcsolatban  Megrendelő semmilyen reklamációval nem élhet.

Amint Megrendelő a foglalót 40% előlegre kiegészíti, a megrendelésre  esetleges lemondás esetén  a Ken-Edi Travel általános szerződési feltételeiben leírtak  vonatkoznak.

Amennyiben Megrendelő a megrendelést a foglaló 40% előlegre történő kiegészítését megelőzően lemondja, lemondási költségként a foglaló összegét kell megfizetnie. 

 AZ ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ SEMMILYEN EGYÉB KEDVEZMÉNNYEL NEM ÖSSZEVONHATÓ, KIZÁRÓLAG KÉSZPÉNZZEL VAGY ÁTUTALÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSI MÓD ESETÉN ÉRVÉNYES. AZ ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ CSAK KÖZVETLENÜL A KEN-EDI TRAVEL IRODÁJÁBAN VAGY HONLAPJÁN KERESZTÜL KÜLDÖTT FOGLALÁS ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐ.

 


1067, Budapest, Teréz krt. 22. (bejárat az Aradi utcából)
Információs telefon: 278-2156, 278-2157
e-mail: info@keneditravel.com
Engedélyszám: U-001074