Összes látogató:  5 560 628  fő
Mai látogató: 508  fő

Nyomtatható változat

SPECIÁLIS BEFIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK 2017. ÉVI TÖBBNAPOS ADVENTI UTAK 2017. AUGUSZTUS 31-IG 5000 Ft/fő foglalóval történő foglalása esetén

A 15% előfoglalási kedvezmény  egyéb kedvezménnyel (net-, törzsvendégkedvezmény) nem összevonható. Az előfoglalási akció KÉSZPÉNZZEL  vagy ÁTUTALÁSSAL történő fizetetési mód esetén érvényesíthető.

 

Megrendelő a KEN-EDI Travel Bt  által közölt részvételi díjból a jelentkezéskor 5000 Ft/fő összegű foglalót fizet, azzal, hogy a foglaló Ptk-ban meghatározott fogalmával tisztában van, és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Megrendelő kötelezi magát, hogy az így befizetett összeget  2017. OKTÓBER 13-IG a teljes részvételi díj minimum 40% -áig kiegészíti, és akkor ez az összeg előlegnek minősül, azzal, hogy a mind a foglaló mind a vételár előleg teljes összege a részvételi díj részét képezi. A Megrendelő tudomásul veszi azt, hogy az előleg kiegészítés tárgyában Ken-Edi Travel Bt külön értesítést nem küld.

Amennyiben a kiegészítés nem történik meg, a megrendelés törlődik és  Megrendelő a befizetett foglaló visszafizetésére nem tarthat igényt. A megrendelés előlegkiegészítés hiányában történő törlődése miatt Megrendelő reklamációval nem élhet.

Amint Megrendelő a foglalót 40% előlegre kiegészíti, a megrendelésre  esetleges lemondás esetén  a Ken-Edi Travel általános szerződési feltételeiben leírtak  vonatkoznak.

Amennyiben Megrendelő a megrendelést a foglaló 40% előlegre történő kiegészítését megelőzően lemondja, lemondási költségként a foglaló összegét kell megfizetnie. 

A SPECIÁLIS ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY EGYÉB KEDVEZMÉNNYEL (NET-, TÖRZSVENDÉGKEDVEZMÉNY) NEM ÖSSZEVONHATÓ. 5000 Ft/fő foglalóval történő foglalás csak közvetlenül a Ken-Edi Travel irodájában vagy honlapján keresztül interneten történhet.

 


1067, Budapest, Teréz krt. 22. (bejárat az Aradi utcából)
Információs telefon: 278-2156, 278-2157
e-mail: info@keneditravel.com
Engedélyszám: U-001074